Bài thơ dự thi số 61 – Tựa: BIỂN ĐẢO NƯỚC AN NAM

- Quảng Cáo -

61 Bài thơ dự thi số 61 – Tựa: BIỂN ĐẢO NƯỚC AN NAM

Tên tác giả: Sang Trí

 

BIỂN ĐẢO NƯỚC AN NAM

Ta dân An Nam lòng ngay thẳng
Sức sống bất diệt tựa đất trời
Tính hào sảng giang cánh lướt biển khơi
Dưới trời cao bốn ngàn năm rộng rãi

Dân An Nam ta chân thành cởi mở
Nào tham quyền ngạo thế ngược ngang
Mà mong cầu hòa bình an lạc giữa các bang
Vậy mà nay bọn giặc trái ngang tàng hống hách

Thủa xa xưa ông cha nào thắc mắc
Biển đảo nơi đấy cha ông ta
Dải nước xanh tươi đẹp,hiền hòa
Vậy mà nay phương bắc xuất hiện lũ sâu ròi,bọ chét

Đội thờ cơ bành trướng,trùm vơ vét
Trước bắt tay giao hảo,mà sau lưng càn quét biển đông
Khiến lòng dân ta hận sôi sục bão giông
Thương hóa ghét những kẻ xưa trôi sông bảy chín

Chắc có biết trận điện biên phủ kín lý trời
Khiếp thằng tây tướng run thay hàng xếp
Trước bạo tàn họa diệt chủng pol pot
Chẳng cùng nòi giống mà dân ta vẫn quyết hi sinh

Kẻ du côn chăng thấu hiểu nghĩa tình
Ỷ thế mạnh hầu thời cơ khích chiến
Với mười hai ngày đêm bê năm hai lũ chim trời tan biến
Mỹ ngậm ngùi cay đắng đến tận ngày nay

Năm ngàn năm sử giặc mi mặt dày
Ắt trắng tay trước An Nam đại chí
Dưới Trời,
Đất,
Biển,
Người,!
..hôm nay đây chỉ duy nhất đúng một chân lý
Biển đảo nay đó của Cha Ông ta

Hoàng Sa máu thịt với Trường Sa
Đã khai sinh từ thủa can qua
Khi tàu khựa mi chưa vỡ òa tiếng khóc.

- Quảng Cáo -

Sang Trí

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here