71 năm dối trá và ngược đãi tôn giáo của CSVN

Nhà Báo Trần Quang Thành phỏng vấn Linh Mục Phan Văn Lợi

- Quảng Cáo -

Cách  đây 71 năm sau khi cướp được chính quyền, cái gọi là chính phủ lâm thời do cộng sản dựng lên trong phiên họp đầu tiên đã đề ra chương trình hành động 6 điểm. Ở điểm thứ 6 đề cập đến tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo.

Suốt 71 năm cai trị đất nước những việc làm thực tế của họ đã đi ngược lại những điều họ cam kết.

Từ thành phố  Huế, Linh Mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã đưa ra những sự thật chứng minh 71 năm qua cộng san Việt Nam đã dối trá, ngược đãi tôn giáo và tín đồ tôn giáo qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện. Mời quí vị theo dõi

 

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here