Lễ tưởng niệm trận chiến biên giới phía Bắc 1979 tại Sài Gòn ngày 17-02-2016

- Quảng Cáo -

Sài Gòn ngày 17-02-2016:
Lễ tưởng niệm những con dân nước Việt hy sinh trong trận chiến biên giới chống giặc ngoại xâm phía Bắc năm 1979. Bọn hán nô cho an ninh đến phá rối, mang ô dù che và cướp phá vòng hoa, gặp sự kháng cự của đồng bào.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here