Hàng trăm tiểu thương bãi thị vì bị bắt di dời

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -