Microsoft đầu tư 3 triệu đô la hỗ trợ giới trẻ VN

- Quảng Cáo -

Microsoft công bố sẽ đầu tư 3 triệu đô la vào chương trình có tên YouthSpark tại Việt Nam. Khoản đầu tư này sẽ kéo dài trong vòng ba năm.

Mục đích của chương YouthSpark được cho biết nhằm cung cấp cho người trẻ cơ hội trong ba lĩnh vự giáo dục, việc làm và kinh doanh. Cụ thể những hoạt động chính được chú trọng là phát triển việc làm, mở rộng đầu tư cho giới trẻ khắp Việt Nam cũng như hỗ trợ cho các vị lãnh đạo trẻ trong nước.

Hoạt động đầu tư cho giới trẻ được cho biết sẽ cung cấp huấn luyện tại chỗ về công nghệ thông tin ở nơi làm việc.

Chủ tịch Microsoft khu vực Châu Á- Thái bình dương, ông César Cemuda, phát biểu rằng Việt Nam là một thị trường đang lên quan trọng đối với Microsoft. Đây là thị trường đầy triển vọng. Microsoft thực hiện chương trình YouthSpark với cam kết giúp cho thế hệ số của Việt Nam làm thay đổi tương lai và phát triển thêm nữa kinh tế đất nước.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here