Wednesday, February 21, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Tinh-gian-bo-may

Tag: tinh-gian-bo-may

Tập quyền

Nguyễn Thông Tôi nói thật, cần tinh giản tối đa bộ máy cai trị lãnh đạo cầm quyền xứ này đi. Có đảng rồi, chỗ nào...

Tinh gọn bộ máy: Anh Trọng già rồi mà nói chuyện như trẻ con.

Nguyễn Việt Nam | Ngày 18/12/2018, anh Trọng phát biểu rằng: Tinh gọn bộ máy, biên chế là việc khó, nhạy cảm, phức tạp nên...

Biên chế, ngân sách và giải pháp

Fb. Nguyễn Việt Nam | Nay đọc bài báo tay gì ĐBQH nói rằng ngân sách là chi cả cho dân chứ có cho riêng...

Giản (dẹp) bớt bộ máy đảng, tăng quyền chính phủ

Trương Duy Nhất Blog - RFA Tinh gọn, “nhất thể hoá” bộ máy được ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư nêu trong Hội nghị...

Hiến kế

Đang tồn tại bộ máy cai trị song trùng, đảng và nhà nước. Cái nào cũng cồng kềnh, kém hiệu quả, chết tiền ngân sách.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux