Tập quyền

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Tôi nói thật, cần tinh giản tối đa bộ máy cai trị lãnh đạo cầm quyền xứ này đi.

Có đảng rồi, chỗ nào cũng người của đảng, công khai hoặc bí mật, thì dẹp những tổ chức, bộ máy, cơ quan lằng nhằng nặng về xôi thịt, hình thức, màu mè cho nhẹ. Dẹp từ quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, mặt trận, những đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội ABC… chỉ tổ bận bịu họp hành tốn tiền tốn hoa tốn phong bì chứ chả tự động giải quyết được trò gì. Đảng đã làm tất rồi, gánh vác rồi, để mình đảng làm, đừng tranh phần của đảng, tranh công của đảng. Cứ tồn tại những thứ của nợ ấy, chả nhẽ đảng thất nghiệp, hữu danh vô thực.

Mà cũng nói thêm, mấy anh chị nhà sư thầy chùa lo mà tu hành chính quả, đừng có nghe lời người ta dụ dỗ làm đại biểu quốc hội hoặc hội đồng nhân dân này nọ. Chả nhẽ khi người ta ra nghị quyết tôn vinh lễ hội chọi trâu, hoặc tăng học phí, hoặc trang bị súng cho dân quân dân phòng…, sư đại biểu lại không bỏ phiếu, lại dám không đồng tình. Gớm, chống lại thì nó cho văng ra chứ ở đó mà ngồi máy lạnh./.

- Quảng Cáo -

Thông cào

- Quảng Cáo -