Thursday, February 29, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Bai-du-thi-hs-bg-ts

Tag: bai-du-thi-hs-bg-ts

Bài thơ dự thi số 8 – Tựa: TRẦN HUỲNH DUY THỨC

8 Bài thơ dự thi số 8 - Tựa: TRẦN HUỲNH DUY THỨC Tên Tác giả: Phuoc Tran TRẦN HUỲNH DUY THỨC Hiền tài Duy Thức tù...

Bài thơ dự thi số 7 – Tựa: ĐÒI LẠI HOÀNG SA

7 Bài thơ dự thi số 7 - Tựa: Đòi lại Hoàng Sa Tên Tác giả: Trương Sỏi   Đòi lại Hoàng Sa   Bán đảo Sơn Trà ngó...

Bài thơ dự thi số 6 – Tựa: DÂN TỘC SẼ KHÔNG QUÊN!!!

6 Bài thơ dự thi số 6 - Tựa: DÂN TỘC SẼ KHÔNG QUÊN!!! Tên Tác giả: Phương Thụ DÂN TỘC SẼ KHÔNG QUÊN!!! Hoàng Sa, Biên...

Bài thơ dự thi số 4 – Tựa: ĐẤT MẸ HÙNG ANH

4Bài thơ dự thi số 4 - Tựa: ĐẤT MẸ HÙNG ANH Tên tác giả: Thanh Tuyền Xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ tới anh...

Bài thơ dự thi số 3 – Tựa: KỶ QUỐC KHÍ

3 Bài thơ dự thi số 3 - Tựa: KỶ QUỐC KHÍ                        Tên tác giả: Quốc Công Văn Kỷ Quốc Khí Giang sơn hủ hóa Cộng đồ...

Bài thơ dự thi số 2 – Tựa: TIẾNG CƯỜI XUÂN

2 Bài thơ dự thi số 2 - Tựa: TIẾNG CƯỜI XUÂN Tên tác giả: Túy Tâm TIẾNG CƯỜI XUÂN Bạn  ra hải đảo, ta  biên giới Mười mấy...

Bài thơ dự thi số 1- Tựa: 43 NĂM CÂM NÍN

1 Bài thơ dự thi số 1 - Tựa: 43 Năm Câm Nín Tên tác giả: Sacodon 43 năm câm nín Sáng ba đình, sao ngập mùi...

Giải Sáng Tác Thơ Hoàng Sa Biên Giới Trường Sa

Chân Trời Mới Media Mở Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Tưởng nhớ và xiển dương tinh thần Hoàng Sa – Biên Giới - Trường Sa Kính thưa...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux