Không phải tội của Tào Tháo?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thiếu lương thực nuôi quân, Tào Tháo ra lệnh quan phụ trách quân lương cắt giảm khẩu phần ăn của lính. Lính đói la làng… Sợ biến loạn, Tào Mạnh Đức mượn thủ cấp của quan quân lương để yên lòng ba quân. Đổi lại, vợ con quan quân lương được bù đắp trọng hậu.

Nhờ đó, tội của Tào Mạnh Đức biến thành tội của quan quân lương. Quân lính thiếu đói không phải do Tào thừa tướng, do quan quân lương ăn bớt, nên Tào phải… Trảm !

Nếu văn bản úp phía dưới là đúng thì… Đúng là Tào Tháo đang trảm quan phụ trách “Điều độ hệ thống điện quốc gia”…

- Quảng Cáo -

Điện lưới quốc gia lộn xộn không phải do tổng giám đốc EVN, do giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia…?

- Quảng Cáo -