Chuẩn bị được nhập kho?

- Quảng Cáo -

Lê Quốc Quân

Hơn một chục quan chức của EVN, kể cả thứ trưởng phụ trách, đã dính sai phạm sẽ chuẩn bị được nhập kho. Những kẻ đang tàn phá đất nước, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng sẽ hiểu thế nào là cảm giác nhục nhã khi đối mặt với pháp luật.

Đáng buồn thay, nhiều nhà hoạt động đã cất tiếng nói chống tham nhũng, chống lại sự hủ bại của ngành điện để bảo vệ môi trường giờ này cũng đang bị giam cầm. Vui mừng vì những con sâu mọt hại dân hai nước sắp bị tống giam, chúng ta lại càng buồn khi nghĩ về những nhà hoạt động: Dương- Lợi- Giao- Bách-Khanh-Hồng.

- Quảng Cáo -