Tuyên bố của FCDO về việc bà Hồng Hoàng bị bắt

- Quảng Cáo -

Hoàng Dũng

Phát ngôn viên của FCDO (*) đưa ra bình luận về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ người bảo vệ môi trường Hoàng Thị Minh Hồng.

Vương quốc Anh quan tâm đến vụ bắt giữ Hoàng Thị Minh Hồng, cựu lãnh đạo nhóm vận động môi trường CHANGE. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt bớ những người ủng hộ môi trường ở Việt Nam.

Vương quốc Anh kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng tất cả các quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự như CHANGE trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn diện cho tất cả mọi người.

- Quảng Cáo -

Chúng tôi lưu ý rằng trong khuôn khổ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), được thống nhất vào tháng 12 năm 2022 giữa Việt Nam và các đối tác G7+, Chính phủ Việt Nam cam kết tham vấn các tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông và các bên liên quan khác để đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi của xã hội. Để phù hợp với điều này, các tổ chức môi trường và những người ủng hộ khác phải có khả năng đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc hoạch định chính sách về khí hậu và môi trường.

Hết tuyên bố.

(*) FCDO: Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

- Quảng Cáo -