Bà Cấn Thị Thêu từ chốn lao tù cộng sản

Bà Cấn Thị Thêu
- Quảng Cáo -
“Cho mẹ gửi lời cảm ơn, hỏi thăm sức khỏe đến gia đình nội ngoại, bà con cô bác, tất cả những người đã yêu thương, giúp đỡ, lo lắng và quan tâm đến nhà mình trong suốt thời gian vừa qua nhé”
Mời nghe âm thanh:
https://www.facebook.com/100008522461308/videos/pcb.2956517257975661/4814332238669626
- Quảng Cáo -