Thật khó hiểu

- Quảng Cáo -
Bây giờ, một tuần sau, người ta có thể chắc chắn là Hồ Cẩm Đào đã bị tống xuất khỏi Đại Hội 20 Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo lệnh của Tập Cận Bình chứ không rời phòng họp vì lý do sức khỏe.
Có hai điều đáng nói:
Một là thái độ của Tập Cận Bình qua những video được phổ biến đã rất trâng tráo và vô liêm sỉ.
Hai là Tập Cận Bình cô lập và yếu đi hơn bao giờ hết.
Trước đây chính Hồ Cẩm Đào đã tận tình tranh đấu với phe Giang Trạch Dân để đưa Tập Cận Bình lên cầm quyền. Bây giờ ngoài phe Giang Trạch Dân Tập Cận Bình còn có thêm kẻ thù mới là phe Hồ Cẩm Đào, chưa kể những người rất có ảnh hưởng và đã từng sát cánh với Tập Cận Bình như Lý Khắc Cường, Uông Dương v.v.
Nói chung Tập Cận Bình hoàn toàn cô đơn sau khi đã thất bại trong mọi chính sách dù là Sáng Kiến Vành Đai Con Đường, hay ZeroCovid, hay Thịnh Vượng Chung, hay kiểm soát ngành bất động sản v.v. Tập cầm quyền một mình trong một Đảng Cộng Sản chia rẽ làm nhiều phe phái thù ghét nhau và trong một Trung Quốc khủng hoảng nặng về mọi mặt chủ yếu do chính ông ta gây ra.
Vậy mà ông tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn thấy phải vội vã sang chúc mừng.
Thật khó hiểu.
- Quảng Cáo -