Võ Kim Cự và Trần Hồng Hà đang ở đâu

- Quảng Cáo -
Dân Đài Loan biết ơn những ngôi sao kiệt xuất của Hà Tĩnh: Võ Kim Cự, Nguyễn Thanh Bình, Trần Hồng Hà,…- Vì họ mất bao năm biểu tình, phản đối, yêu cầu đóng cửa, trục xuất nhà máy của trung Quốc này khỏi Đài Loan. Cuối cùng đã có VN hoan hỉ đón nhận!
Hồi Formosa xảy ra sự cố hủy diệt môi trường biển, TBT nguyễn Phú Trọng vào thăm và chỉ thị: ‘Formosa đã đi đúng hướng. Cần đẩy nhanh tiến độ!’
TTg Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã tuyên bố: ‘Nếu Formosa tái phạm, sẽ thu hồi giấy phép và yêu cầu đóng cửa!”
Bây giờ các ông hành động đi!
Hay bức tượng vàng mà dân đồn thổi – Có giá hơn???
***
Võ Kim Cự đâu nhỉ
Nguyên đó, Formosa
Năm, sáu năm ung nhọt
Nay nó lại xì ra ?
- Quảng Cáo -