Kỷ luật – bắt nhốt…nhiều quá?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Có ai đó từng nói, bắt hết cán bộ lấy ai làm việc? (*) 

Tưởng đó chỉ là cách nói pha trò cho vui, hóa ra có khi là thật chớ chơi đâu. Cán bộ tham nhũng nhiều quá không thể không bắt. Mà bắt nhốt nhiều quá thì… ?

Nếu trước đây cán bộ cấp tỉnh ủy, thành ủy còn là “vùng cấm bay”. Thì nay cán bộ cấp ủy viên trung ương, thậm chí cấp ủy viên bộ chính trị còn bị bắt nhốt, huống hồ…

- Quảng Cáo -

Nếu trước đây các vụ án tham nhũng, cán bộ nhận tiền hối lộ, làm thất thoát tài sản của nhà nước ở mức độ vừa phải. Thì nay cán bộ nhận hối lộ, làm thất thoát tài sản của nhà nước ở mức độ rất lớn.

Nếu trước đây các vụ án tham nhũng có số lượng cán bộ sai phạm ra vành móng ngựa đếm được trên 10 đầu ngón tay. Thì nay nhiều đại án tham nhũng có số lượng cán bộ ra tòa đông không nhớ hết.

Đặc biệt là… Với cách xử lý cán bộ sai phạm như hiện nay có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cao cấp. Bởi để vào được hàng ngũ lãnh đạo cấp Trung ương, cấp Bộ Chính trị, tứ trụ, cán bộ phải trải qua quá trình công tác hàng chục, thậm chí hàng nhiều chục năm ở những cấp nhỏ hơn. Và vì thế không ai bảo đảm được cán bộ lãnh đạo cấp cao không nhúng chàm khi còn công tác ở cấp dưới. Thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao, bao gồm cả cấp bộ chính trị, cấp tứ trụ… đã bị Kỷ luật, bị bắt nhốt, bị thôi chức… Vì những sai phạm trước đó.

Đã vậy, đã và đang xảy ra hiện tượng các doanh nghiệp mà khi đương nhiệm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi là sân sau của cán bộ, cho rằng nhiều cán bộ không chỉ có một sân sau. Các doanh nghiệp sân sau được các cán bộ sân trước đỡ đầu để làm ăn không tử tế, giàu nhanh như thổi nên bị sa lưới pháp luật không ít. Và khi sân sau sa lưới thì các cán bộ sân trước có thể bị sa lưới theo.

Không ai biết có bao nhiêu doanh nghiệp sân sau, nhưng chắc chắn nó là con số không hề nhỏ. Và dĩ nhiên không phải doanh nghiệp sân sau nào cũng làm ăn không từ tế, nhưng cũng không ai dám chắc các doanh nghiệp sân sau chưa bị lộ đều làm ăn lương thiện ?

Đó là lý do người ta có quyền tự hỏi, đã bắt hết cán bộ tham nhũng chưa ? Bao giờ thì bắt hết? Bắt nhiều quá liệu có còn đủ cán bộ… ?

(*) Đại biểu Quốc hội Lê Nam (Thanh Hóa)

- Quảng Cáo -