Kỷ niệm ngày sinh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm (03/01/1901 – 03/01/2022)

- Quảng Cáo -

“Tôi tiến, hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, hãy giết tôi. Tôi chết, hãy nối chí tôi.”

Đó là câu nói nổi tiếng của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm – người đã khai sanh và dựng nên nước VNCH hùng mạnh…
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày sinh của ông, xin mạn phép đăng lại bài thơ “Nỗi lòng” của Người để tỏ lòng tri ân.
                 NỖI LÒNG
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thương vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

(Chí sĩ Ngô Đình Diệm – 1953)

- Quảng Cáo -