Chống đối nhà nước?

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

ông đại tá là bác sĩ quân y nghỉ hưu về mở phòng khám trên thị trấn. Nghe đồn, ông này chữa bệnh hay lắm.

Hôm qua mình đến khám, trong lúc đo huyết áp cho mình, ông hỏi:

– Anh làm nghề gì?

- Quảng Cáo -

– Làm nông, bác sĩ!

– Làm nông thu nhập có khá không?

– Khá gì! Hàng nông sản lệ thuộc vào TQ hết trọi, nó thích thì nó mua, nó không ưa thì nó đóng cửa biên giới. Đất nước mình lệ thuộc quá sâu vào nó rồi, khá sao nỗi?

Ông bs nghe vậy phản đối:

– Anh nói sao chứ? VN là quốc gia độc lập, bang giao với hầu hết các nước trên thế giới chứ lệ thuộc thằng nào! Chẳng qua hàng hóa nó tùy thuộc vào cung/cầu…lúc này, lúc kia…chớ lệ thuộc ai?

– Bác sĩ nói VN là quốc gia độc lập hả? Điều này thì không đúng rồi!

– Cả thế giới đều công nhận VN là quốc gia độc lập, mà anh nói không đúng? Nó không đúng chỗ nào, anh dẫn chứng coi?

Mình ngỗi hẳn dậy, nhìn ổng hỏi:

– Có phải đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội không?

– Phải.

– Có phải đảng csVn quyết tâm đưa đất nước tiến lên CNXH không?

– Phải.

– Vậy đảng csVn từ đâu mà có? CNXH do ai hoạch định ra? Thừa kế từ đời nào của dân tộc: Đinh, Lê, Lý, Trần…hạy Thiệu Trị, Minh Mạng, Bảo Đại? Độc lập là tự mình hoạt động, tự mình đứng một mình, làm theo ý chí của dân tộc mình, không phụ thuộc vào sự điều khiển của kẻ khác. Đó mới gọi là độc lập chứ nhỉ! Còn đảng cộng sản thì do nước ngoài tạo ra, CNXH cũng do nước ngoài thiết kế. Vậy hiện nay, chúng ta đang đi theo con đường của người nước ngoài vẽ ra cho chúng ta đi, thì sao gọi là đất nước độc lập, bác sĩ hè?

Ông bác sĩ có vẻ khó chịu định nói gì đó, thì mình bồi thêm:

– Một quốc gia độc lập, trước hết phải độc lập về đường lối chính trị. Còn nếu, vẫn đi theo con đường người khác vẽ ra cho mình, thì không thể nào gọi đó là quốc gia độc lập được ạ. Tôi nghĩ vậy có đúng không bác sĩ?

Ông đưa tay kéo gọng kính lên, nhìn mình nói từng tiếng:

– Anh có vẻ chống đối nhà nước nhỉ?

NTA

- Quảng Cáo -