Dậy đi con!

- Quảng Cáo -
Dậy đi con.. ra Huyện ngắm cổng chào..
Mới xây xong to cao đẹp lắm đấy
Không giống như cột điện bị gió đẩy
Bão nhẹ thôi đã bị gẫy làm đôi
Cổng trường con các bạn nghịch đổ rồi
Để vài bạn giờ thôi không học nữa
Dậy đi con.. sắp sửa được uống sữa
Cán bộ trên đã hứa chuẩn bị cho..
Dậy đi con…mẹ đi bán con bò..
Mua bao tải sách to… vào lớp một
Sách tham khảo Bộ bảo giờ rất tốt..
Chục quyển dày không học dốt nữa nghe..
Dậy đi con lớp học có mái che..
Thủng vài chỗ bàn ghế què.. nền nhão.
Xin ông trời đừng có làm mưa bão..
Đừng gió lùa làm ướt áo con tôi..
Dậy đi con trống trường đã điểm rồi
Tiền đánh trống hơn trăm thôi… quy định
Tết trung thu ngắm trăng xuông là chính
Bánh kẹo ư.. để Huyện Tỉnh sắp cho..
Dậy đi con.. đi ngắm cổng chào to..!!!
Con xin Mẹ… cho con no đủ bữa
Bớt cổng chào cho con xin hộp sữa
Bớt tượng đài cho con nửa… Bánh Trung thu..!
Sưu tầm
- Quảng Cáo -