Tượng đài vô giá của dân xây trên đỉnh đèo Hải Vân

- Quảng Cáo -

Nguyen Hanh

Đây là chiếc xe của một người mẹ chở theo con nhỏ, đã chạy hơn 1.000 km từ Bình Dương về Bắc.

Đến đỉnh đèo Hải Vân thì xe tả tơi, những người thiện nguyện đã tặng mẹ con chị một cái xe mới để tiếp tục hành trình về quê.

Chiếc xe này sẽ nằm lại trên đèo Hải Vân như một tượng đài trung thực nhất hơn tất cả các tượng đài ngàn tỷ./.

- Quảng Cáo -