Đến lúc phải trả hội đồng bò về chuồng bò

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

Lại điệp khúc đạo văn. Cứ chép nguyên của người ta làm luận án, công trình là thành tiến sỹ, rồi giáo sư. Chép nguyên bài mẫu thì chỉ cần học xong học kỳ I lớp Một của anh Thuyết anh Thống là có thể đi tắt đón đầu thành giáo sư, tiến sỹ.

Chẳng phải Chuẩn chương trình dạy học phát triển năng lực của anh Thuyết anh Thống đặt ra cho học sinh lớp Một rằng, học xong học kỳ I là đọc thông viết thạo để đọc được 23 loại sách ư? Sao không nói thẳng tuột luôn là học lớp Một cho nhanh để còn làm giáo sư tiến sỹ?

Chép của ai sang trọng, đằng này chép của nghiên cứu sinh Lào. Kinh tế Việt Nam copy từ kinh tế Lào thì chỉ có thể là kinh tế nuôi bò. Vậy mà được Hội đồng chấm luận án khen xuất sắc?

- Quảng Cáo -

Báo chí và dư luận lâu nay hay chỉ trích kẻ đạo văn mà chưa dám động đến các loại Hội đồng chấm luận án, Hội đồng giáo sư. Nhiều lắm thì chê trách kẻ đạo văn “qua mặt Hội đồng”.

Mặt Hội đồng sáng láng ngời ngời với đủ học hàm học vị chứ có phải mặt bò đâu mà qua dễ dàng vậy? Nếu đúng qua mặt được hội đồng thì phải gọi đúng tên là “Hội đồng bò” chứ sao lại gọi là Hội đồng chấm luận án hay Hội đồng giáo sư? Mà đã Hội đồng bò thì làm ơn trả về các chuồng bò chứ lạc chân vào giới học thuật thì chẳng lẽ giáo dục Việt Nam là cái chuồng bò? Nhục quốc thể!

Thách ai trong các Hội đồng bò lên tiếng cãi rằng mình không phải là bò đi? Bò đẻ ra bò chứ không lẽ giáo sư tiến sỹ đẻ ra bò?

Thủ tướng đâu? Có buồn không khi diễn văn của mình không đến được tai của Hội đồng bò có mác giáo sư tiến sỹ nên họ không hề biết?

Đứa nào bảo tôi nặng lời, tôi ném cỏ vào mồm!

Chu Mộng Long

—–

https://giaoduc.net.vn/…/pho-hieu-truong-chep-ca-van…

https://giaoduc.net.vn/…/pho-hieu-truong-chep-ca-van…

#giáodụcvn #giáosưtiếnsĩ

- Quảng Cáo -