Dã thú đang nổi điên

- Quảng Cáo -

Van Nga Do|

dối trá có được tô vẽ kỹ lưỡng thế nào thì nó vẫn bị lột bởi sự thật. Khi đặt dối trá kế bên sự thật thì dối trá sẽ thất bại. Chính vì thế mà một bộ máy tuyên truyền với hơn 800 tờ báo với hàng vạn nhà báo sẵn sàng bưng bô tâng bốc cho chế độ, với hàng ngàn nhà xuất bản ăn lương chế độ để xuất bản hàng đống ấn phẩm tung hô chế độ, nhưng rồi cuối cùng chúng phải sợ một Nhà Xuất Bản Tự Do nhỏ bé. Sự thật luôn là kẻ thù của CS.

Thảm sát Đồng Tâm đã cho thấy bản chất dã thú của chính quyền CS, nó vượt quá xa giới hạn đạo đức và giới hạn của luật pháp. Làm ác nhưng muốn được tung hô thành kẻ đạo đức đấy là bản chất con người CS, vô pháp nhưng muốn được khen ngợi là “có pháp quyền” đó chính là bản chất của ĐCS. Bản chất này không đổi suốt 75 năm qua. Tất cả những ai nói sự thật thì đều làm cho CS nổi điên, mức độ ảnh hưởng của người nói càng lớn thì CS càng điên, mà càng điên nó càng bất chấp. Với ấn phẩm “Báo Cáo Đồng Tâm” thì rõ ràng Đoan Trang đã làm cho con dã thú CS nổi điên thật sự.

Khi Đoan Trang chưa bị bắt thì 800 tờ báo CS kia không dám ứ lên một lời phản biện, thế nhưng khi Đoan Trang bị bắt thì chắc rằng chúng sẽ xúm lại đấu tố Đoan Trang và Nhà Xuất Bản Tự do. CS mà, chúng luôn dùng truyền thông với mục đích bẩn thỉu như vậy.

- Quảng Cáo -

Đấu tranh bất bạo động nói đúng hơn đánh thức sức mạnh toàn dân để họ biết dùng sức mạnh của mình tác động vào hệ thống chính trị đất nước để nó đi theo quỹ đạo Ý Dân chứ không phải theo ý ngoại bang. Một đảng thuần phục ngoại bang như ĐCS thì tất nó không bao giờ để yên những người có ngòi bút ảnh hưởng mạnh như Đoan Trang được. Chắc chắn chúng sẽ bắt và sẽ bắt nhiều người khác nữa. Cẩn thận!

#phạmđoantrang #đấutranhbấtbạođộng

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here