Trung quốc đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử thẩm phán của tòa án quốc tế về luật biển

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh |

Trung Quốc đã đề cử ứng viên cho một ghế thẩm phán trong Toà án quốc tế về Luật biển (ITLOS), một động thái mà Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn.

ITLOS, viết tắt của “International Tribunal for the Law of the Sea” là một cơ quan tư pháp độc lập được thành lập bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) để xét xử các tranh chấp phát sinh từ việc giải thích và áp dụng Công ước.

Tòa án bao gồm Chủ tịch đương nhiệm ITLOS là ông Jin-Hyun Paik (Hàn Quốc), phó Chủ tịch là ông David Joseph Attard (Malta), và 19 thẩm phán của 19 quốc gia thành viên khác. Tổng cộng 21 thành viên.

- Quảng Cáo -

Từ đây đến cuối tháng 9, một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức để chọn 7 thẩm phán mới, phục vụ nhiệm kỳ chín năm, vì luật quy định một phần ba số thành viên hết hạn sau mỗi ba năm.

Hiện nay Trung Quốc có được một thẩm phán, Gao Zhiguo (高之國), trong cơ quan tư pháp quốc tế này, nhưng nhiệm kỳ của ông ấy sẽ kết thúc vào tháng 9, vì thế Bắc Kinh đã chọn Duan Jielong (段洁龙) làm ứng cử viên trong tình hình tranh chấp căng thẳng hiện nay trên Biển Đông.

Tất cả 168 quốc gia ký kết UNCLOS sẽ có quyền bỏ phiếu, tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ bị loại khỏi bỏ phiếu vì chưa phê chuẩn Công ước.

Mặc dù sẽ không được bỏ phiếu, nhưng điều đó không thể ngăn chính quyền Hoa Kỳ trong việc phản đối các ứng cử viên của Bắc Kinh đưa ra.

“Bầu chọn một quan chức của Trung Quốc vào làm thành viên cho cơ quan này giống như thuê một kẻ chủ mưu đốt nhà giúp điều hành Sở cứu hỏa,” ông David Stillwell, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đã phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tháng trước./.

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here