Covid-19: TT Trump ngưng mọi chuyến đi từ Âu Châu tới Hoa Kỳ

- Quảng Cáo -

Hoàng Trường CTMM

Tối nay, Thứ Tư 11 Tháng 3, 2020, ngày giờ Hoa Kỳ, Tổng Thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo quyết định ngưng mọi chuyến đi từ Âu Châu tới Hoa Kỳ (ngoại trừ Vương Quốc Anh) kể từ nửa đêm ngày Thứ Sáu tới đây, 13 Tháng Ba, 2020 hiệu lực trong vòng 30 ngà.

Mục tiêu của quyết định quan trọng và mạnh mẽ này là để ngăn chận sự lan truyền của dịch Vũ Hán, Covid-19 hiện đang lan tràn tới 124 quốc gia và đặc biệt nghiêm trọng tại nước Ý ở Châu Âu.

Quyết định này có tầm ảnh hưởng lớn trên nhiều phương diện từ y tế, kinh tế, chính trị, xã hội, … nói chung là mọi phương diện của cuộc sống của một cộng đồng lớn của thế giới.

- Quảng Cáo -

Trước Âu Châu, Hoa Kỳ đã lấy quyết định ngưng các chuyến đi từ Trung Quốc tới Hoa Kỳ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here