Thiên An Môn tại Đồng Tâm

- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu

Thế là hết! Thiên An Môn đã xảy ra ở Việt Nam.

Họ đã hại Cụ Kình, cả ba thế hệ, cả con và cháu Cụ, cùng với cụ Hiểu và những người con yêu tú nhất của Đất Nước.

Họ đã dám xuống tay, muốn hủy hoại đi biểu tượng bất khuất khan hiếm của Dân Tộc.

- Quảng Cáo -

Chỉ trong một đêm, trong sự bưng bít, phong toả toàn diện, cắt internet, cấm truyền thông nội ngoại, theo đúng phiên bản của đàn anh “4 tốt”, cũng với vũ khí trang bị đến tận răng, họ vũ bão xông vào làng, xối xả bắn đạn thật hơi cay, họ đã cho Thiên An Môn xảy ra trên đất nước chúng ta.

Đớn hèn, tàn bạo, nhơ nhuốc!

Từ đây chấm dứt những nghi ngờ của những ai còn nghi ngờ vẫn còn sót lại chút nhân tính và dân tộc tính nào đó ở người cộng sản .

Hủy được thân xác, nhưng làm sao huỷ được biểu tượng? Họ đã biến biểu tượng bất khuất của Cụ Kình thành sức mạnh vô biên thấm đậm vào tâm hồn và hành động của mọi người dân Việt mà khi họ hiểu ra thì đã muộn.
Từ nay, mỗi người Việt Nam sẽ là một Cụ Kình.

Trong sự tiếc thương vô tận, chúng ta nguyện nối chí Cụ, nhất quyết không cho phép giặc nội và ngoại xâm tồn tại trên đất nước ta.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here