Rút HD 8, Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam?

- Quảng Cáo -

Trong chương trình Việt Nam 360 lần nầy, Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định về:

1. Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 để chuẩn bị bước xâm lược kế tiếp: đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam? Lãnh đạo CSVN cần làm gì để ngăn cản sự xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông?

2. Các uỷ viên trung ương đảng CSVN khoá 13 đã được ông Trọng “phê duyệt” hơn một năm trước khi Đại hội 13 khai diễn;

3. Nhìn thấy gì qua việc Thiếu tướng công an Nguyễn Duy Ngọc bị tố cáo là một tác nhân gây ra cái chết cho ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ Tịch Ngân Hàng BIDV?

- Quảng Cáo -

Youtube Việt Tân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here