Sẽ đi về đâu?

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Mấy hôm nay, tàu Hương Dương Hồng 10 của Trung Quốc quấy nhiễu chúng ta ỡ Bãi Tư Chính. Phản ứng của người dân trên mạng xã hội thật là yếu ớt, nếu so sánh với hồi HD 981 xâm phạm lãnh hải Việt nam.

Không biết các nhà lãnh đạo của chúng ta cảm thấy như thế nào khi người dân thờ ơ với việc Trung Quốc xâm phạm bờ cõi của chúng ta? Nếu chiếu theo những gì trước đây họ hành xử khi người dân phản ứng với HD 981, thì có thể họ sẽ mừng. Người dân không còn quan tâm lắm đến những chuyện liên quan đến Trung Quốc nữa.

Còn tôi thì thực sự lo lắng cho vận mệnh của dân tộc. Có thể nói xưa giờ người Việt Nam luôn đấu đá với nhau khi không ai dòm ngó bờ cõi của mình, nhưng lại rất thống nhất với nhau, quyết tâm chống lại mọi kẻ có hành động xâm lược nước ta. Vậy mà bây giờ, khi Trung Quốc xâm chiếm vùng biển của chúng ta, nơi có các nhà giàn, và các giàn khoan của chúng ta, thì họ lại thờ ơ, gần như chẳng có bất cứ phản ứng gì, thậm chí không biết là đa số người dân có quan tâm đến chuyện này hay không nữa.

- Quảng Cáo -

Người dân Việt Nam bây giờ, ai có tiền, ai có khả năng thì ra nước ngoài sinh sống. Ai không ra nước ngoài mà còn ở trong nước thì chẳng cần quan tâm đến chuyện có ai xâm chiếm nước mình hay không, hoặc có quan tâm thì cũng không dám nói, không dám tỏ thái độ. Sự lo sợ cho bản thân và gia đình còn lớn hơn nhiều so với lo sợ cho tương lai của dân tộc, của đất nước.

Điều đó còn nguy hiểm hơn là giặc ngoại xâm nữa. Điều đó hủy hoại dân tộc còn dữ dội hơn bọn xâm lược. Dân tộc này sẽ đi về đâu?

- Quảng Cáo -