Quyết tâm

Quyết tâm
- Quảng Cáo -

Về phương diện đối ngoại, không có nước nào có thể giúp Việt Nam chống lại Trung Quốc được nếu nhà cầm quyền Việt Nam không có quyết tâm chống Trung Quốc trước.

Về phương diện đối nội, không có ai có thể giúp Việt Nam dân chủ hóa được nếu dân chúng Việt Nam không quyết tâm tranh đấu cho dân chủ trước.

Trong chính trị, đối nội cũng như đối ngoại, ngây thơ, ngu ngốc và nguy hiểm nhất là tinh thần ỷ lại.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

  1. Đúng như vậy.
    Nhân dân VN không muốn lệ thuộc Trung Quốc thì phải đồng lòng đứng lên xoá bỏ Đảng CSVN , vì chính nó bán VN cho Tàu Cọng

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here