Khinh

Bẩn! Bẩn! Bẩn!
- Quảng Cáo -
trong nước mà ca tụng chế độ cộng sản, ít ra, còn có thể hiểu được: Họ bị bịt mắt.
Nhưng ở nước ngoài, những xứ sở văn minh và dân chủ, nơi đầy những thông tin chính xác về cộng sản, lạ, thỉnh thoảng vẫn có một số người ca tụng cộng sản, hoặc, nếu không ca tụng, cũng tìm cách biện hộ cho những tội ác của cộng sản.
Với những người ấy, tôi chỉ thấy khinh. Nếu họ không phải là những kẻ nịnh bợ thì cũng là những người gian lận nhắm đến việc mưu lợi gì đó.
Còn không nữa, chỉ có một chữ để dán vào trán họ: ngu xuẩn.
- Quảng Cáo -