Ôi, buồn làm sao!

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

NHỮNG KẺ LO “TRỜI SẬP”

Hôm qua một người bạn cùng đơn vị hiện đang sống ở Úc gọi sang nói chuyện chơi. Trong câu chuyện bạn tôi nhắc “Lẹ quá! Sắp đến năm 2020 rồi!”
Nghe nhắc tôi lại nghĩ “Và cũng sắp tới ngày 30 tháng tư nữa rồi”

Người dân miền Nam, hơn 43 năm trước không ai tin là miền Nam sẽ mất.
Toàn dân VN ngày nay hình như cũng không mấy người tin là VN sẽ mất tên trên bản đồ thế giới như dân tộc Chàm.

- Quảng Cáo -

Buồn nhất là không biết phải làm sao!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here