Cách loại các đối thủ của Nguyễn Phú Trọng

55
- Quảng Cáo -

Blogger Người Buôn Gió |

Quy định nhân sự độc tài (*)

Chưa bao giờ có đời tổng bí thư nào lại ra nhiều quyết định về nhân sự như thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là nghị quyết 244 mà Nguyễn Phú Trọng ban ra đầy khôi hài như ứng cử viên chức tổng bí thư khoá 12 phải do Bộ Chính Trị giới thiệu, nếu trung ương giới thiệu thì người đó phải từ chối khi ra đến đại hội 12. Đai hội sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý việc chối.

Có nghĩa nếu ra đến đại hội đảng, phải có một cuộc bỏ phiếu của trung ương bầu người nào đó, tiếp đến người đó phải từ chối, rồi trung ương tiếp tục bỏ phiếu xem có đồng ý với từ chối đó hay không. Thường thì người ta đã từ chối rồi, số phiếu bầu không đồng ý với từ chối ấy tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đây là cách mà Nguyễn Phú Trọng loại các đối thủ, vì trên ở cương vị tổng bí thư khoá 11 nắm Bộ Chính Trị, điều hành các cuộc thảo luận ở Bộ Chính Trị, Trọng dễ dàng đưa mình ra là người duy nhất Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử.

- Quảng Cáo -

Hãy hình dung người gieo quẻ xin âm dương khi lễ, người ta gieo lần 1 không được, gieo lần 2 không được, gieo lần 3, lần 4 đến bao giờ như ý mình thì thôi. Trọng chủ trì họp trung ương, bộ chính trị cũng vậy, đến khi nào kết quả là bản thân Trọng khi đó mới thôi. Vì thế người ta thấy trước đại hội 12 trung ương, bộ chính trị họp liên tục, đơn từ đấu đá liên miên đến khi ứng cử viên duy nhất là Trọng thì lúc đó Trọng tuyên bố trung ương họp đã thành công.

Nhưng việc ép được Bộ Chính Trị giới thiệu mình, Trọng còn gặp phải khó khăn nữa là y đã quá nhiều tuổi, để giải quyết vấn đề này, Trọng đẻ ra một quyết định có một không hai nữa là đại hội lần này có một trường hợp đặc biệt quá tuổi ra ứng cử tổng bí thư, vì lý do giữ được yếu tố 3 độ tuổi trong trung ương.

Ngày 4 tháng 8 năm 2017, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định 89 về nhân sự. Quy định này gồm 5 mục, những mục mà Trọng có lợi thế mà người khác bị hạn chế được Trọng liệt kê rất dài như trình độ lý luận chính trị, trung thành với đường lối Mác Lê, đặt lợi ích của đảng lên trên hết, không có biểu hiện suy thoái, diễn biến….

Còn mục nào mà Trọng hạn chế thì chỉ có hai dòng như mục ngoại ngữ, tin học và mục độ tuổi.

Mấy ngày sau khi ban hành quyết định 89, Trọng cảm thấy chưa an tâm nên soạn tiếp một quyết định tiếp theo mang số 90 ban ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Cũng hệt như ở trước đại hội 12 Trọng ra quyết định về trường hợp đặc biệt, mới hơn 15 ngày Trọng thay mặt Bộ Chính Trị ra hai quyết định về nhân sự, xưa nay không tổng bí thư nào trắng trợn và dày mặt để làm những điều quy định có lợi cho mình như vậy.

Để rõ ràng hơn, trong quyết định 90 tiêu chuẩn về tổng bí thư, Trọng quy định rằng.

– Phải có trình độ lý luận và xây dựng đảng.

Ngoài Trọng ra, những người trong tứ trụ như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân ai là người có bằng lý luận chính trị chuyên ngành xây dựng đảng như Trọng. Cái này mỗi mình Trọng có. Lại thêm một lần nữa Nguyễn Phú Trọng ra  quy định chỉ có mình y có mà thôi.

Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ban hành quy định 105 về nhân sự, trong đó có mục những ai không đảm bảo sức khoẻ không đảm bảo sẽ bị thay thế. Quy định này Trọng ban ra nhằm vào Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang là hai người đã bị ốm hồi giữa năm, Trọng đã cho tay chân tung tin về sức khoẻ hai người này ra ngoài để làm cơ sở cho quyết định sau đó Trọng ban ra. Nhưng cũng như các quy định trước mà Trọng ban, không có mục nào nói về người quá tuổi phải về hưu cả. Có lẽ mỗi mình Trọng là khoẻ.

Trong quy đinh 105 có điểm độc tài và phi dân chủ mà Nguyễn Phú Trọng công khai đưa ra là:

– Nếu một trường hợp do tập thể lãnh đạo giới thiệu và một trường hợp do người đứng đầu giới thiệu mà bằng phiếu nhau, thì sẽ chọn người do người đứng đầu giới thiệu.

Cái gọi là dân chủ của đảng cộng sản do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu là như vậy, tập thể lãnh đạo quyết định không bằng người đứng đầu tập thể lãnh đạo quyết định.

Hãy xem một đoạn trong quy định 105 của Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành.

Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái ứng cử, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

“Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm”.

Quy định này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa 10 và các quy định trước đây trái với Quy định này.

Trong quy định 67 năm 2007 của Bộ Chính Trị thì việc xem xét miễn nhiệm cán bộ phải qua ba bước tùy theo diện cán bộ từng cấp nào thì cấp đó thực hiện, ví dụ như Đinh Thế Huynh phải có những trình tự sau:

Bước 1 là Ban bí thư họp đưa ra ý kiến

Bước 2 Bộ Chính Trị họp lấy ý kiến.

Bước 3 đưa ra trung ương lấy ý kiến.

Tất cả ý kiến đều được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.

Quy định mới của Nguyễn Phú Trọng thì không cần ban thường vụ nơi nhân sự công tác họp, mà do ban tham mưu nào đó đề xuất và cấp lãnh đạo xem xét quyết đinh ngay.

Diễn giải điều này là chỉ cần một ban tham mưu trong đảng, dù không phải cơ quan đảng với đối tượng, ban tham mưu đó đề xuất với lãnh đạo, tức đề xuất đến Trọng thì Trọng có quyền xem xét và thay thế luôn. Khỏi phải qua các trình tự như trong quyết định 67.

Quy đinh mới này của Trọng nhằm chữa cho những vi phạm độc tài mà y đã dùng trước đó đối với Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh, bắt các ủy viên trung ương phải im họng. Ngoài ra cũng là bước đệm để y loại trừ bất cứ ai mà y muốn.

Nguyễn Phú Trọng một mặt y nói rằng không tham vọng quyền lực, xây dưng dân chủ trong đảng, tập thể lãnh đạo….mặt khác y công nhiên chà đạp nên mọi quy định trước đó của đảng, bất chấp hàng trăm uỷ viên trung ương đảng. Y tự ban cho mình những quyền hành độc tài, muốn xử lý ai đều được.

Vì sao mấy trăm uỷ viên trung ương đảng không ai dám ý kiến về những việc làm sai trái, độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Vì họ hèn nhát và muốn giữ ghế, điều đó là tất nhiên. Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ. Nếu sự phản đối độc tài của Nguyễn Phú Trọng trong trung ương dâng cao, lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sự trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh.

Đem đất nước ra làm bình phong để giữ quyền lực, Nguyễn Phú Trọng chính là một Lê Chiêu Thống thứ hai./.

(*)Tựa của tác giả

- Quảng Cáo -

55 CÁC GÓP Ý

 1. Haha, mấy thằng miền Nam chả đc cái nết gì, ăn nhậu với hút thuốc rê, nhổ nước miếng khắp nơi thấy tởm, họp hành thì ngồi kiểu đi toilet VN. Ko đc làm bí thư. 🙂

 2. Vậy hả đ/c Trọng lú ! Vậy sao ô là dân Bắc cờ mà ô quá tham vọng quyền lực đến nỗi triệt hạ các đ/c đối thủ của ô đ/c nào lăm le ghế TBT là sinh mệnh chính trị xem như chấm dứt ! Dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn loại đối thủ ô trở thành vô đối thế là thành TBT Trọng lú đủ điều kiện thao túng chính trường khuynh loát chính trị tự tung tự tác tự do bán nước dâng cho Tàu cộng tha hồ tham nhũng nhận quà hối lộ khg ngại ngần đứa nào bép xép cho về hưu như NBT Đà Nẳng cho biết tay Trọng lú Bắc cờ nhé ! ( chính TBT tự xưng )ô có soi gương khg ? Đầu ô bạc trắng còn tranh ngôi vị với đám thanh niên trẻ làm gì ! Chống tham nhũng nữa vời một chiêu bài triệt hạ đối thủ ô được Tàu Tập dạy và chống lưng để hù dọa đe nẹt đ/c đảng viên manh nha tư tưởng tự do chụp mũ tự chuyển hóa để trù dập khai trừ giết gà dọa khỉ ! Cho ô hay ô khg bao giờ thành công ! Trước mặt vâng dạ sau lưng có ngày đó ! Ô nên cẩn thận cái mạng ô ! Đảng là mụt ung thư kỳ cuối đang phác tác tàn phá để sụp đổ biết chưa ô đảng trưởng và ô thì sẽ đi theo cái đảng mafia bị nguyền rủa ấy xuống mồ !

  • ai cũng mắng lão như vậy hết… mà em thấy ổng ko lú đâu anh. nếu ổng lú thì ổng đâu bổ nhiệm dân bk..làm lãnh đạo, từ trung ương cho tới các cấp tỉnh thành, anh ko thấy bộ sậu ổng toàn là bk??? lú có tính toán á anh…

 3. Chac chan mot dieu THAM THIA bay gio doi voi cuu thu tuong NTD la: qua tho ngay, tin tuong cac d/c tu phuong bac, tro ve lam nguoi tu te, voi nhung thoa thuan ngam, cho dan e tran giu cua thanh Saigon, cua ngo tien ve hau cu Kien Giang.

  De bay gio, cua thanh nay dang mo toang, va cac d/c cua ong dang tren duong tien ve Hau cu cua ong. Bo mat tro tren, an chao da bat cua dam quan chuc mot thoi vay quanh ong, nay da bien mat kog mot bong trong le tang cua me ong!

  Van la ng +s voi nhau, nhung ban chat cua nguoi Mien Nam va nguoi Mien Trung van dam chat Chat Phat, Truc Tinh, De Tin, doi khi dan de Chu Quan, de bi GAT!

  Thoi chien, mot bo phan dan Mien Nam, Mien Trung bi vit+ du do di khang chien, ruoc giac phuong bac ve gay chien tranh tan pha Que huong. Mot bo phan khac trong chinh quyen VNCH thi bi My du do luong gat, chia re va lat do lan nhau, lat do va giet tong thong NDD va cac bao de.

  Chung ta khong trach ban chat luu manh tham doc cua lu soi +s ban nuoc o phuong bac. Dc them su hau thuan tu mau quoc Han toc cua chung. Boi vi do la ban chat muon doi cua chung cho den khi bi diet vong!

  Chung ta hay trach nguoi Mien Nam , Mien Trung chung ta, bao doi nay van tho ngay, bi du do lua gat boi bon soi nay, den ngay nay van con tin chung, van de chung GAT hoai va gat mai….

  Cac ban dang vien Mien Nam va Mien Trung , co phai den luc can co mot su Suy Nghi lai??

 4. Đúng là một lũ chó điên hay sủa cắn càn ông trọng hiện nay đang đẩy mạng chống tham nhũng cũng bị đả kích rồi bắt thằng thanh cũng lao vào sủa có lẽ chúng mày là tay chân của bọn tham nhũng muốn phá hoại nền kinh tế vn cho thảm bại mới hả dạ hay sao bọn mày càng sủa thì dân vn càng thấy bộ mặt thật của chúng mày ích lợi gì chẳng qua là con chó bệnh sắp chết cắn bậy mà thôi

  • Cừong Khác Bạn đụoc Trọng lú cát nhắc chủan bị tháu tóm tập đoàn dầu khí.. Hay chuẩn bị giám đốc sở kế hoach đầu tư…khong tháy Trọng lú.. Trà Trung quóc ngin hơn trà viẹt nam..Tham nhũng 3 000.. Tỉ và tượng vàng.. Ttắng trợn như vay. Thuóc giả giêt chét nguòi dân. 4 tỉnh mìen trung…. Thế là tàn ác và….Đem ra tu di tam tộc Đảng trương bưng bê trung cộng tọi bán nuóc hại dân

  • Ông Trọng có sạch bằng cứt không mà đòi chống tham nhũng ? Chẳng qua nắm được quyền lực không diệt thằng đồng chí cho nhanh thì thằng đồng chí kia cắn lại cũng bỏ mẹ đời . Nếu ông ta trong sạch thì sao vụ Formosa ông ta câm như hến ? Vụ Doctor Ruồi trong lúc bàn dân thiên hạ đang xôn xao thì tại sao Trọng lại mò đến để an lòng dr , Ruồi ? Thiên hạ xì xầm :được đấm mõm rồi thì phải câm . Làm lãnh tụ của một đất nước mà Tầu Hải Dương của Khựa vô cắm dùi cứ nằm im thin thít như chó cụp đuôi ,, không dám tru lên một tiếng nhỏ . Đã thế Nhân Dân yêu nươc phản đối Tầu chứ mắc mớ gì tới thằng chó hoang HCM mà nó cũng dùng bọn sai nha công an chìm nổi để trấn áp ? Hóa ra Tầu khựa nó là ông cố nội của Hồ chí Minh , phải không ? Thật rủi cho VN nằm dưới sự lãnh đạo của một lũ TS xuất thân từ cái lò Trường” NÍ Nuận Hồ Chính Mi . Nẽ zĩ niên” còn phải “nà qười Hà Lội lữa ” thì mới đạt chỉ tiêu . Xin lỗi người Hà Nội vì đã dùng từ ngữ Hà Lội (Ngữ vựng của VC Tân Trào) để diễn đạt . Thiết nghĩ rất xúc phạm đến người Hà Nội gốc nguyên thủy .

 5. mấy thằng mặt l@n cán bộ cao cấp tw thằng nào cũng ăn bẩn và tham nhũng chúng đều muốn dấu những gì chúng bán nước cho thằng tàu cộng, chỉ khi nào nội bộ chúng tranh đấu quyền lợi thì chúng mới mang ra những gì Việt cộng quái thai và đảng đã bán cho thằng tàu cộng, đeó nên tin vào lũ việt cộng quái thai

 6. Nhìn mặt trọng (lú) già rồi không có phúc hậu mà lại tham nguyền cố vị nửa đã vậy còn nói Tổng bí thư phải là người miền Bắc , phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực , chỉ có trọng lú là được nguyền tham thôi . Ông chống tham nhũng , nhưng bản thân ông lại tham nhũng chưa đủ hay sao ông lại bán cả nước vn cho tàu cộng luôn vậy ? Ờ há cái tội bán nước nặng à nha , sẽ bị chu duy cửu tộc đó

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here