Thursday, October 18, 2018
Trang chủ Chữ ghi dấu Dang-csvn

Chữ ghi dấu: dang-csvn

Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng và số phận Việt Nam

Fb. Đỗ Ngà| Khi hay tin Trần Đại Quang tắt thở, tôi đã có nhận xét nghiêng về khả nặng Nguyễn Phú Trọng sẽ nhất thể...

Số phận Nguyễn Tấn Dũng hậu “nhất thể hoá”: Thà mất đảng hay mất mạng?

Vũ Đông Hà (Danlambao)  Sau đại hội 12, từ cái lò Nguyễn Phú Trọng bốc cháy, từ số phận của những con ma tù như...

Cuối cùng cũng chả biết mô tê mà lần

Blogger Nguyễn Thông| Trích một đoạn trên báo Thanh Niên điện tử ngày 7.10: "Trao đổi với cử tri về vấn đề này, Tổng bí...

Vì sao ông Trọng ‘thích’ ngồi thêm ghế chủ tịch nước?

Blogger Phạm Chí Dũng| Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng không thể kiên nhẫn chờ thêm nửa năm hoặc tối thiểu là ba tháng...

Đại hội 13’ vừa xảy đến!

Phạm Chí Dũng - VOA| Bởi các đại hội 5 năm một lần của đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lên đầu nhiệm vụ...

Đức trị, đảng trị hay pháp trị ?

Fb. Trương Nhân Tuấn| Vừa đứng đầu đảng vừa đứng đầu nhà nước, ông Trọng có thể dùng thẩm quyền của Tổng bí thư để...

Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước

Blogger Người Buôn Gió| Ông Trọng làm chủ tịch nước là tin gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam sau tin chủ tịch...

Vẫn là cái lưỡi không xương

JB. Nguyễn Hữu Vinh - RFA| Xưa nay, việc người cộng sản dối trá nói xuôi, làm ngược là chuyện thiên hạ nói nhiều. Dẫn...

Ván bài Nhất thể hóa và chiêu thức của một kẻ “điếm chính trị”

Kami - RFA| Đức nhỏ mà ở ngôi cao, trí mọn mà mưu sự lớn. Nếu không gặp họa là hiếm lắm vậy." - (Kinh dịch) Truyền...

Nhất thể hóa

Lật đổ chế độ độc tài này, đưa đất nước đến đa nguyên, đa đảng. Đây mới là con đường cứu vớt dân tộc và phát triển đất nước. Chỉ có như vậy nước mới giàu mạnh, nhân dân mới được ấm no, tự do và hạnh phúc./.
...