Ban hành Quy định 102: CSVN đang quá suy yếu

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

H

ôm 15/11/2017, thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Quốc Vượng, thành viên thường trực Ban bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng CSVN ký ban hành Quyết định 102, về xử lý vi phạm của đảng viên trong đó quy định rằng những đảng viên cộng sản nào đề cập đến những vấn đề như tam quyền phân lập, hay xã hội dân sự sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng. Có thể nói đây là một đạo luật của đang để quản lý hoạt động của đảng viên.

Có những điều trong Quy định này vượt qua khuôn khổ hiến pháp và các văn bản nhà nước mà cũng chính do đảng CS đề ra. Ví dụ như vấn đề xã hội dân sự, tam quyền phân lập.

Câu hỏi đặt ra là những cán bộ chủ chốt nắm quyền trong bộ máy nhà nước CS đều là đảng viên, họ phải thực thi quyết định 102, là không đề cập đến xã hội dân sự, đến tam quyền phân lập, nhưng mặt khác, trên phương diện thực hiện phận sự điều hành nhà nước họ phải thúc đẩy xã hội dân sự phát triển, về hoạt động của 3 nhánh quyền lực lập pháp – hành pháp – tư pháp. Điều mâu thuẫn này phải được giải thích như thế nào ?

- Quảng Cáo -

Đề cập đến Quy định 102 từ Hà Nội Giáo sư Nguyễn Đình Cống, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã cho rằng ban hành Quy định này, chứng tỏ CSVN đang quá suy yếu.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here