Lỗi tại ai, lỗi tại cái gì?

- Quảng Cáo -

***

Người ta nói VC áp dụng chính sách ngu dân để cai trị. Cho nên ngày trước VC bịt kín mọi thông tin của nhân dân VN với thế giới để tuyên truyền “giặc Mỹ xâm lược ăn thịt con nít”, “nhân dân miền Nam bị Mỹ Nguỵ bóc lột đến tận xương tuỷ, đến nỗi hai vợ chồng chỉ có mỗi một bộ quần áo, chồng ra ngoài thì vợ phải ở trong nhà”, “nhân dân miền Nam nghèo đến không có chén ăn cơm, phải dùng gáo dừa làm chén.” v.v. và v.v.
Và người dân miền Bắc tin như vậy!

Tài liệu tuyên truyềncủa Cộng Sản Việt Nam trước đây

Ngày nay, chuyện “ngu dân để trị” hình như không… cần thiết! Vì ngày nay VN có khoảng 40 triệu người dùng mạng thông tin toàn cầu. Có nghĩa là 40 triệu người VN đó có cơ hội để tìm hiểu, không ai có thể làm cho…. ngu được! Vậy mà bây giờ vẫn có nhiều người tin rằng không có “bác” Hồ và đảng CS thì ngày nay VN đã thành một “bang” của Mỹ; không có “bác” Hồ và đảng CS thì nhân dân VN không được ấm no hạnh phúc như hiện nay; có đứa còn mạt sát thế này: “không có cộng sản thì ông, bà, ba, mẹ mày cứt không có mà ăn chứ chắc gì còn đẻ được ra mày ” v.v và v.v.

Tài liệu tuyên truyềncủa Cộng Sản Việt Nam trước đây

He he… Đâu phải lỗi tại “chính sách ngu dân”!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here