Bài Thơ của Nấm

Phạm Hy Sơn (VNTB)

- Quảng Cáo -

Phạm Hy Sơn

Bài Thơ của Nấm

Bống bống bang bang
Mẹ lo việc làng
Mẹ bỏ con thơ
Con buồn con bơ vơ

Bống bống bang bang
Mẹ lo việc làng
Mẹ lụy tấm thân
Gông cùm xiềng xích mười năm

Thân mẹ gầy cằn
Con thấy con thương
Bống bống bang bang
Mẹ lo việc làng

- Quảng Cáo -

Con đợi. . . Mẹ ơi !

Phạm Hy Sơn (VNTB)

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here