Pakistan: Thủ tướng phải từ chức vì lệnh của Tối Cao Pháp Viện. Việt Nam thì sao?

Hình: Thủ Tướng Pakistan Nawaz Sharif đưa tay chào người ủng hộ. (Hình: AP Photo/B.K Bangash)
- Quảng Cáo -

Đảng cầm quyền ở Pakistan hôm Thứ Sáu kêu gọi người ủng hộ họ hãy bình tĩnh, dù rằng có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện giải nhiệm “không chính đáng” Thủ Tướng Nawaz Sharif.

Trước đó, toàn thể các thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện Pakistan đưa ra phán quyết yêu cầu cơ quan bài trừ tham nhũng quốc gia này hãy truy tố Thủ Tướng Nawaz Sharif cùng hai con trai và con gái vì che giấu tài sản.

Phán quyết này được đưa ra sau khi một hội đồng thẩm phán gồm năm người ra phán quyết cho rằng ông Sharif không còn hội đủ điều kiện để ở chức vụ thủ tướng và hủy bỏ chức vụ dân biểu Quốc Hội của ông.

Theo luật Pakistan, Tối Cao Pháp Viện có quyền bãi nhiệm thủ tướng và ông Sharif không có quyền kháng án.

- Quảng Cáo -

—./.

Ở Việt Nam thì sao? Điều lệ đảng cộng sản đứng trên Hiến Pháp quốc gia. Tư Pháp, Hành Pháp, Lập pháp đều nằm trong tay đảng.


Bài Liên quan

Lập lại một bản Hiến pháp dân chủ như Hiến pháp 1946 là sứ mạng của thế hệ trẻ


Nếu có quan chức (mọi cấp) tham nhũng từ chuyện vặt đến tài nguyên đất nước, đến tội tày đình là bán nước…những người này cũng chỉ bị kỷ luật, và thuyên chuyển công tác. Đảng cộng sản phải che chở các thành phần tôi đòi này để bảo vệ đảng, tiếp tục quyền lực thống trị.

Vì thế, muốn đất nước có dân chủ, tam quyền phân lập, và Tối Cao Pháp viện thực thi đúng quyền hạn, chắc chắn phải loại bỏ đảng cộng sản độc tài

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here