Lạc hậu về tư duy, lãnh đạo CSVN đẩy đất nước tụt hậu

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Hội nghị trung ương 5 khóa 12 Đảng cộng sản Việt Nam sau 6 ngày làm việc đã kết thúc vào ngày 10 Tháng Năm, 2017 với 3 nghị quyết:

– về định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa;

– về kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân;

– về kỷ luật ông Đinh La Thăng với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.

- Quảng Cáo -

Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã bình luận về hội nghị này qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành với nội dung như sau:
Listen to “Lạc hậu về tư duy, lãnh đạo CSVN đẩy đất nước tụt hậu” on Spreaker.

- Quảng Cáo -

12 CÁC GÓP Ý

  1. Đánh đuổi tư bản chủ ngĩa bây giờ Lại đi chung đường !! Muộn muộn ? Phải xoá bỏ đảng đi phải đa đảng thì mới được? Từ đó mới đi Lên được biết nhưng cố thủ chứ bảo họ không biết Là vô Lý cố tình dùng mọi Quyền Lực để cai trị ? Đến Lúc người ta cũng phải sua đi thôi chính Quyền gì mà dân không tin vào chính Quyền Qua cách hành sử. Có Luật pháp cũng như không 10 người thì 9 người không ưa. 1 người ưa vì ông ấy Là đảng viên ?????

  2. Tư duy không lạc hậu mà là lạc nhịp.không bước tiếp trên con đường thực tiển khách quan và định hướng đi cho lý luận cm như mác , đứng ở quan điểm cs mà nói , thì csvn đã lỗi thời không theo kịp bánh ze lịch sử , các công cụ nhân quyền dân chủ bị nhóm lđ đcs duy ý chí , lạc quan điểm vì sợ hãi mất quyền lực, ….

  3. Thực ra là không có trình độ tư duy và cũng không cho phép tư duy, mà mọi thứ đã chứa sẵn trong các học thuyết của cn M–L rồi cứ thể làm cho đến khi thất bại mới thôi.

  4. Chúng tôi VIETNAMESE FOR FREEDOM IN VIETNAM Ch́úng tôi cám ơn Nha nươc XHCNVN sau khi DCS đặc chế về chủ trương và phương hương Kinh-tế đổi mới trong đó có đoan mục chấp nhận nền kinh tế Tư nhân để tiêng lên kinh tế XHCN thật là không tưởng trươc đây tư kinh-tế Hợp tác Xã-hội hợp hóa Công tư hợp danh nhằm xóa bỏ kinh tế tư bản Chủ nghĩa vào năm 1978 theo điṇh hướng phương trình năm Tiêu chuẩn hơp tác với tư nhân nhăm thu tóm nguôn kinh tê cùng tiếng tới thu hoạch cung xóa bỏ Tư bản cùng ngọai bản để xây dưng tiếng lên con đương Xã-hội Chủ-Nghia đến nay hơn 30 năm nhăm phục hồi do DCS lảnh đạo đưa dân tôc nầy cang lu mờ đảng trơ thành Tư bản đỏ người dân trơ thành nô lệ Lao đông đào thải nô lệ ra nươc ngoai nử giơi bán thân để nuôi đảng mất ccả tai sản cung mãnh đất sống bi đảng trước đọat con bị khung bố băng quyên lưc.Chúng tôi viết lên để gơi lên qúa trinh thưcc thi của DCS câm quyên kể tư 75 theo phương trinh đã xây dưng dảng bảo vế di sản tai nguyên một quốc gia do DCS xâm chiếm toàn diện nươc VIETNAM qúy ngài đươc Vinh quan đạp lên quyền lơi quôc gia chắc chưa đủ nay tinh hình thế giơi thay đổi mà quy ngài còn gì nưả họp hôi ̀V TUD tranh quyên đoạt vị để đề xương Kinh tế đổi mơi cho Tư-nhân thêm lần nưa ? trong khi thế giơi đã thất bại chiến lươc Dân-Chủ hoá Toàn câu cũng chịnh tập đoan Red Communist National committee của quy ông thanh lập đảng Khủng bố trên danh nghĩa Dân chủ nhưng không cho Dân-pháp hay Dân-quyên nên thế giơi phải có chiến lươc mơi Human Right for Freedom Tưc là Dân-chủ có Dân-pháp trong quyền sinh Tôn và Dân-tri nên chúng tôi dươc tim hiểu qua Khoa 5 TƯĐ hôi nghi .bởi vi chúng tôi la VIETNAMESE FOR FREEDOM chúng tôi Thay thế môt thanh viên của Dân-tôc Vietnam mạnh dạn xin hỏi quy vi đưng trên lập trương Thanh viên Dân-tôc Vietnam hay đứng trên một đảng Mafia Communist National do Red China Communist Thông lãnh chủ thể của VIET-NAM xem như Nghi quyết Kinh-tế cai hóa duy tri XHCN tức là Qúy ngai phảng bội Nhân-dân và Tổ-quôc..hết trích./-Thank’s

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here