Thơ: Vài lời với Cụ Tổ!

Lê Minh Nhơn FB

- Quảng Cáo -

VÀI LỜI VỚI CỤ TỔ

Kính bẩm cụ LÊ MINH HÙNG
Cháu là “hậu duệ cuối cùng” cụ đây!
Hôm nay thiên hạ thày lay
Tổ chức giỗ tổ, quấy rầy cụ thôi !)
Dầu gì cháu cũng vài lời,
Tỏ bày với cụ, cho vơi nỗi lòng !
Hiện tình cụ có biết không ?
Thần dân của cụ trong vòng lâm nguy,
Đất liền, hải đảo, biên thuỳ,
Ngoại bang xâm lấn, hiếp uy dân lành.
Rừng vàng, chúng phá tanh bành,
Biển bạc, chúng huỷ môi sinh mất rồi.
Tha phương, cầu thực khắp nơi,
Xuất khẩu lao động, một đời lầm than.
Trẻ em nếm cảnh cơ hàn
Người già, cô độc ruột gan tơi bời…
Dân oan than oán thấu trời ,
Quan tham vơ vét, tái xơi không chừa.
Thực phẩm độc hại từa lưa,
Đầu độc nòi giống, không đùa được đâu.
Trẻ nghèo, nước độc rừng sâu,
Manh áo tơi tả, lấy đâu học hành.
Tượng đài nghìn tỷ tung hoành,
Đâu đâu cũng thấy dân lành kêu ca…!
Đạo đức xuống cấp quá đà,
Học sinh đánh bạn, đánh cha, đánh thầy.
Luân thường, đạo lý bầy hầy,
Ông, cha hãm hại đoạ đày con thơ.
Vợ chồng đạo nghĩa phu thê,
Phá huỷ giềng mối, trở cờ lật tay.
Yêu nước, phản biện… đập ngay,
Chụp mũ phản động, có ngày mọt gông.
Nói đi, nói lại thật lòng
Cũng có cái tốt, nhưng không sánh cùng,
Cái xấu, cái dở muôn trùng
Hay là cụ đến săn lùng, hốt đi !)
Được thế đất nước hết suy
Trên đà thịnh vượng, sánh bì năm châu 


(Ngẫu hứng sáng mùng 10/3)

Lê Minh Nhơn FB

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here