Ai lại ăn thịt đồng chí của mình bao giờ!

Trần Thế Kỷ - Việt Nam Thời Báo

Danh ngôn Nguyễn Phú Trọng: "Chống tham nhũng như đập chuột nhưng đừng để vỡ bình!"
- Quảng Cáo -

Tổng Lú vung gậy nói:
– Quyết tâm chống tham nhũng!
Chợt có tiếng ai đó:
– Chuột đã béo lắm rồi.
Tổng Lú dáo dác nhìn quanh mà chẳng thấy ai, bèn dõng dạc nói lại:
– Quyết tâm diệt tham nhũng!
Vừa dứt lời thì có tiếng ai đó:
– Chuột đã béo lắm rồi.
Tổng Lú lại dáo dác nhìn quanh và thấy một cô bé đứng cách mình cả trăm mét, bèn gọi lại:
– Cháu vừa nói “chuột đã béo lắm rồi”, đúng không?
– Thưa, đúng.
– Sao cháu không tới gần bác mà lại đứng xa thế?
– Cháu thấy bác vung gậy dữ dằn quá. Cháu sợ bác phang!
– Bác vung gậy là để tỏ rõ quyết tâm chống tham nhũng. Bác chỉ phang lũ chuột thôi.
– Bác phang được con chuột nào chưa?
– Chưa. Nếu phang được con nào thì bác sẽ cho cháu mang về nướng.
– Thôi, cháu không lấy đâu. Thịt chuột gớm lắm.
– Thịt chuột nướng ngon lắm, cháu ạ.
– Bác thích thì cứ ăn đi. Nhưng cháu tin là bác cũng sẽ không ăn đâu.
– Sao lại không?
– Ai lại ăn thịt đồng chí của mình bao giờ!

Nguồn: Trần Thế Kỷ – Việt Nam Thời Báo

- Quảng Cáo -

15 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here