Thơ Đỗ Lan: “Gà và Rắn”

Đỗ Lan - CTM Media

- Quảng Cáo -

Đỗ Lan

GÀ VÀ RẮN

Vua kia * cõng rắn cắn gà,
Ngày nay Trọng lú dâng gà rắn xơi.
Đảng thì híp mắt cười tươi,
Dân thì nước mắt xụt xùi gió mưa.

Họa thơ 1

- Quảng Cáo -

Cõng rắn cắn gà nhà,
Mối nhục của dân ta.
Đã ghi vào lịch sử,
Mãi mãi không phai nhòa.

Họa thơ 2

Cõng rắn cắn gà nhà,
Sao không biết nhục hả?
Mà còn cười ha ha?
Ngày xưa nhục ở trong nhà,
Ngày nay nhục đã lan ra toàn cầu.
Chỉ có những loại đầu trâu,
Mới nuốt nhục nhã để cầu vinh hoa.

Đỗ Lan

Xin mời các bạn yêu thơ cùng họa tiếp!
Người dân tay không chỉ còn biết dùng thơ để … bắn!

* Vua kia là Lê Chiêu Thống

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here