200.000 người sẽ biểu tình phá rối lễ nhậm chức của Trump

- Quảng Cáo -
Ông Donald Trump

WASHINGTON DC (CTM Media) – Lễ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ của ông Doanald Trump sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu 20 Tháng 1, 2017 sắp tới đây.

Những người lãnh đạo nhóm người có tên là DisruptJ20 (tạm dịch là ‘Phá Rối Ngày 20 Tháng 1’) đã đưa ra một tuyên bố như sau “Chúng tôi muốn phá hỏng lễ nhậm chức đó. Chúng tôi muốn chứng kiến cuộc nổi loạn lan rộng trong thành phố này và trên toàn quốc. Chúng tôi không ủng hộ cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình và chúng tôi cần phải ngăn nó lại”.

Theo Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS), 27 nhóm biểu tình đã xin được phép, gấp 4 lần so với con số trung bình các nhóm biểu tình trong những lễ nhậm chức trước đây, và theo dự kiến sẽ có khoảng 200 ngàn người tham gia.

Những người trong nhóm DisruptJ20 dự trù sẽ tổ chức một chuỗi những cuộc biểu tình mang tên “Lễ hội của sự chống đối”.

- Quảng Cáo -

Các nhóm này dự trù sẽ phong toả các khu vực liên quan đến lễ nhậm chức ngay từ buổi sáng sớm và gây ra các cuộc biểu tình gây rối trong suốt buổi lễ.

Đây sẽ là một sự kiện rất bất thường trong lịch sử nước Hoa Kỳ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here