Làm thế nào để làm việc trở lại sau khi nghỉ một thời gian?

- Quảng Cáo -

Nếu bạn đã từng nghỉ việc và muốn trở lại làm việc, tại sao lại không cân nhắc vị trí thực tập sinh? Carol Fishman Cohen – một người đã làm việc trở lại sau một cú nghỉ dài – cho đây là điều nên là. Bài diễn thuyết này nói về những kinh nghiệm của Cohen – thực tập sinh 40 tuổi cũng như những thành công của “những người trở lại” và cách các nhà tuyển dụng đang thay đổi để tiếp cận những tài năng trở lại làm việc.

Nguồn: TED Talks

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here