Tổng Giám Đốc mua toa tàu cũ của Trung Quốc bị cách chức

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Trước phản ảnh của các chuyên gia, hôm 3 tháng Hai, Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng đã ký văn bản chỉ đạo cách chức Tổng Giám Đốc Công ty Vận Tải Đường Sắt Hà Nội liên quan đến việc mua hàng trăm toa tàu cũ của Trung Quốc.

cong van thuong luong mua to tau cu cuaTQQua Văn bản số 1484/BGTVT-TCCB về kiểm điểm cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do ông Đinh La Thăng ký, Bộ Giao Thông Vận Tải yêu cầu trước ngày 4-2-2016 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải báo cáo rõ về Công văn hợp đồng mua bán của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gửi Cục Đường sắt Côn Minh – Trung Quốc , cũng như tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hội Đồng Thành Viên, Ban Lãnh đạo liên quan thuộc Tổng công ty trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Bộ Giao Thông Vận Tải cũng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cách chức Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty này.

Được biết, Đường sắt Hà Nội đang lên kế hoạch mua lại hơn 150 toa xe cũ của Cục Đường sắt Côn Minh về kinh doanh trong nước, trong đó có 120 toa đã qua sử dụng hơn 20 năm, số còn lại cũng đã có tuổi qua sử dụng 12 năm.

- Quảng Cáo -

Trước đó, Công ty Đường sắt Hà Nội cho hay đã nhận được sự chấp thuận của Công ty mẹ là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, về việc mua lại 160 toa xe cũ từ Trung Quốc nhằm cải tiến lãnh vực giao thông đường sắt. Đây là những toa xe được sử dụng trên đường ray khổ 1.000mm mà theo ngành đường sắt là phù hợp với điều kiện hạ tầng trong nước.

Theo Công văn số 1442 ký ngày 03-6-2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gửi Cục Đường sắt Côn Minh – Trung Quốc, cho thấy từ giữa năm ngoái , chính công ty mẹ Đường Sắt Việt Nam đã giao cho hai công ty con là Công ty Đường Sắt Hà Nội và Công ty Vận Tải và Thương Mại Đường Sắt đứng ra thương thảo với đối tác và xúc tiến thủ tục hợp đồng mua bán này.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here