Cấm khiếu kiện tập thể

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI- Ngày 5 tháng Giêng vừa rồi tại Hà Nội đã diễn ra một Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Trên bàn chủ tọa, ông Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng) đánh giá cao các Ban Ngành đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác tiếp dân với việc xử lý nhiều tình huống nhạy cảm; đôn đốc thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân; tiếp tục rà soát và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp tại các địa phương.

Ông Phúc còn ca ngợi các Ban, Ngành cũng đã giải quyết bức xúc của nhân dân, tạo ổn định trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; có sự phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia lắng nghe ý kiến và xử lý vụ việc thấu tình đạt lý nhất.

Sau phần khen thưởng đó, ông Phúc ban hành chỉ thị là từ nay đến hết Đại hội Đảng lần thứ 12 tuyệt đối không để người dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, lên Hà Nội và Sài Gòn.

- Quảng Cáo -

Nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng chủ động giải quyết.

Trước đây ông Huỳnh Phong Tranh, trong chức vụ Tổng Tranh tra, cũng đã nói rằng không để khiếu kiện tập thể, tố cáo làm ảnh hưởng đến Đại hội Đảng CSVN. Theo ông Thanh thì  2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng CSVN. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể diễn biến phức tạp; khiếu kiện đông người tại một số địa phương tiềm ẩn nhiều điểm nóng.

Bà con khiếu kiện cho rằng chỉ thị này là một sự dọa dẫm của chế độ CSVN đối với họ, và nói rằng họ chẳng còn gì để mất thêm nữa ngoài tính mạng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here