Công ty SFC Viet Nam bị World Bank chế tài

- Quảng Cáo -

WASHINGTON DC- Ngày 18/12/2015, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) vừa ra thông cáo ngưng hợp tác với công ty Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Viet Nam (tên cũ của công ty này là Đầu tư Phát triển Môi trường SFC châu Á) ít nhất trong 10 năm và từ chối hợp tác với Tổng Giám Đốc Nguyễn Phương Quý cùng tất cả những nhóm do ông trực tiếp điều khiển, tối thiểu 11 năm

WB đưa ra thông báo này dựa trên những bằng chứng về hành vi lừa đảo và thông đồng của công ty SFC Viet Nam liên quan đến “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị tại Việt Nam” và “Dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên tại thành phố Đà Nẵng”.

Theo điều tra của WB thì những hành vi sai trái của công ty SFC Việt Nam đã tái diễn rất nhiều lần với sự đồng lõa của người Tổng Giám đốc. Cụ thể hơn, những phần tử phạm pháp đã cung cấp tài liệu giả về kinh nghiệm cho một nhà thầu quốc tế trong khi hợp tác với công ty quốc tế này để chuẩn bị một đề xuất tài chính gian trá, hầu thắng một đối thủ quốc tế trong cuộc đấu thầu một hợp đồng lao động.

Việc chế tài công ty Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Viet Nam phù hợp với hiệp định đã ký kết giữa các Ngân hàng Phát triển Đa phương (nhóm Ngân hàng Thế giới) ngày 9/04/2010 với các quốc gia liên hệ. Ủy ban Chế tài WB đã khẳng định như thế.

- Quảng Cáo -

Được biết công ty SFC Viet Nam đều có mặt trong tất cả các chương trình đầu tư cải thiện môi trường ở Việt Nam do World Bank tài trợ vì SFC Viet Nam được sự tin tưởng của nhà nước CSVN từ Trung ương đến địa phương.

Theo các nhà tài trợ thì ít khi WB sử dụng biện pháp chế  tài, phải ghê gớm lắm mới đi đến trường hợp này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here