SBTN PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nhạc sĩ Việt Khang đã trở về

- Quảng Cáo -

SBTN – Những dòng nước mắt, sự xúc động đã lăn trên đôi mắt của những người thân, bạn bè và ngay cả người nhạc sĩ Việt Khang khi anh trở về với vòng tay của gia đình, của sự tự do. Sau khi về nhà, nhạc sĩ Việt Khang đã dành cho SBTN một vài giây phút để chia sẻ cảm nghĩ của mình. Anh nói rằng: “Là một người con dân Việt Nam, ai cũng yêu nước cả. Việc làm của tôi cũng bình thường như bao người khác thôi…”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here