Sở Giáo Dục An Giang ngăn cấm giáo viên và học sinh sử dụng mạng xã hội

- Quảng Cáo -

Phòng giáo dục thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra văn bản về việc giáo viên, cán bộ, học sinh sử dụng mạng xã hội và cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

CHÂU ĐỐC – Trong văn bản của Phòng Giáo Dục Đào Tạo Châu Đốc gửi hiệu trưởng các trường trực thuộc ở Châu Đốc, do bà trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng Loan ký ngày 02/11/2015, yêu cầu hiệu trưởng các trường phải thực hiện đúng tinh thần công văn 3018 của Uỷ Ban Nhân Dân Tp Châu Đốc và công văn 574 của Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh An Giang, về việc sử dụng mạng xã hội và cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Theo văn bản này, khi tham gia mạng xã hội nghiêm cấm các cá nhân bình luận, thích (like), chia sẻ (Share), đăng các nội dung có vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo, phản động, chống phá chính quyền, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân người khác.

Luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng việc bình luận, chia sẻ hoàn toàn là quyền của mỗi công dân. Nếu chính quyền sòng phẳng thì nên để cho người ta nói thoải mái, nếu không đồng tình thì có thể nói lại, hoặc sửa chứ không thể ra công văn cấm như vậy.

Nếu có việc nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, nếu nặng thì xử phạt về hình sự, nhẹ thì xử lý về hành chính. Nếu gây thiệt hại ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức thì có quyền kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường. Chứ không phải là việc can thiệp của các
cơ quan chính quyền.

- Quảng Cáo -

Như vậy, với nội dung cấm này đã vi phạm về quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thông tin, một trong những quyền cơ bản của con người đã được quy định trong Hiến pháp 2013.

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here