Tổ chức lao động quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khi vào TPP

- Quảng Cáo -

Hôm 20 tháng 11, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đối với việc tôn trọng, thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.
SÀI GON – Việt Nam và các nước đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, và Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu -Việt Nam. Các nước thành viên TPP sẽ phải tuân thủ tám công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế  trong các lĩnh vực chủ yếu về tự do liên kết, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Để được hưởng đầy đủ các lợi ích được đề cập trong các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam phải cải cách cả hệ thống pháp luật và các thiết chế và thực hành của mình, để bảo đảm thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Chẳng hạn như cho phép người lao động và người sử dụng lao động được tổ chức, hoặc gia nhập tổ chức mà họ lựa chọn. Tổ chức Lao động Quốc tế tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ toàn diện không chỉ về mặt cải cách luật pháp, mà còn về mặt tăng cường năng lực của Chính phủ, các tổ chức của người lao động, và người sử dụng lao động.

Ông Chang-Hee – Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho biết, văn phòng ông đang chờ đợi yêu cầu chính thức của Chính phủ về việc hỗ trợ của tổ chức này.

Việt Nam trở thành thành viên của ILO  từ năm 1992, cho đến nay đã phê chuẩn 21 công ước của Tổ chức này. Nhưng xem ra, quyền lợi của người lao động tại Việt Nam không hề được bảo đảm. Công đoàn nhà nước, tổ chức duy nhất được phép hoạt động để bảo vệ quyền lợi công nhân thì chỉ đóng vai trò bù nhìn, thụ động.

- Quảng Cáo -

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here