Houston: Khánh thành những tên đường tiếng Việt, 1-11-2015

- Quảng Cáo -

Phóng sự Cộng Đồng do Minh Tâm & Tiến Đạt (VietTV Houston) thực hiện:

Lễ Khánh Thành Tên Đường Tiếng Việt, Houston, ngày 1 tháng 11, 2015

Nghị Viên Richard Nguyễn cùng với Dân Biểu tiểu bang Texas Hubert Võ đã tranh đấu và được sự chấp thuận của các cơ quan chính quyền để treo các bảng tên đường bằng tiếng Việt trong khu vực Bellaire và Beechnut, từ Beltway 8 cho đến đường Eldridge.

Những bảng tên đường dự trù thực hiện trên đường phố Houston, Texas
Những bảng tên đường dự trù thực hiện trên đường phố Houston, Texas
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here