Tình Hoài Hương

- Quảng Cáo -

Tình Hoài Hương

dongsenQuê hương, hai tiếng ấy hình như càng ngày càng vang dội trong tâm hồn của chúng ta, những nổi nhớ thương và đau đớn phức tạp, đôi khi còn cảm thấy xé lòng, xé ruột.

Đối với rất nhiều người, hai tiếng Quê Hương dường như đã đồng nghĩa với hai tiếng Đất Nước hay Việt Nam. Khi một người kêu lên nhớ “Sài Gòn, nhớ Huế hay nhớ Đà Lạt quá !” thì người nghe có thể hiểu rằng là người ấy đang nhớ nhà, nhớ Việt Nam đấy ! Ai chẳng có một quê hương riêng của mình, thế nhưng hoàn cảnh sống cứ mỗi ngày một thay đổi, khiến người ta không khỏi nhớ đất nước…

 

- Quảng Cáo -

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here