Chuyện dân oan Nguyễn thị Lãnh ở Kiên Giang

- Quảng Cáo -

Chuyện dân oan đi đòi đất tại Việt Nam được coi là một vấn đề không thể giải quyết, dù người dân có đi kêu oan hai hay ba mươi năm… Vì qua thời gian, những người cai trị đất nước đã lợi dụng quyền chức, cướp của dân rồi bán lấy tiền trên sự đau khổ của người dân oan, đã vậy còn bị nhà cầm quyền bắt giam vì tội.. phá rối trị an… như trường hợp bà Nguyễn thị Lãnh ở Kiên Giang

Mời qúy thính gỉa nghe sau đây những lời uất ức của bà Lãnh

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here